Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Kompasset

Kompasset består av flere deler som har ulike funksjoner. Kompasshuset, inne i kompasshuset ligger kompassnåla, nordlinjene og nordpila.Rundt kompasshuset er det ei gradeskive som viser enten 360 eller 400 grader. Huset er fylt med sprit for nåla ikke skal fryse fast i kulden, men hvis det kommer luft inne i huset (bobler) er kompasset ubrukelig og bør derfor kastes.

Kompassnåla, denne er todelt og med farger, rød og hvit. Den røde delen peker alltid mot nord. Nordpila, ligger i bunnen på kompasshuset og er to-delt, rød og hvit som kompassnåla men den er ikke bevegelig, Nordlinjene, tynne blå streker som ligger parallelt med nordpila i bunnen av kompashuset, disse er heller ikke bevegelige.

Marsjretningspila,viser oss retningen etter at kursen er tatt ut. Sidene på de fleste kompassene består av linjaler med forskjellige målestokker til bruk for ulike kart(o-kart, turkart, osv.)

 

Ta ut kompasskurs

Før du kan ta ut en kompasskurs så er det noen ting må vite:
1. Hvor på kartet du er, helst så nøyaktig som mulig.
2. Du må vite hvor du skal.

Slik gjør du:
1. Legg den ene langsiden på kompasset i rett linje fra der du er til dit du skal, NB! marsjpila, å peke den veien du skal ellers havner du i motsatt retning av hvor du skal.
2. Vri kompasshuset slik at linjene ligger parallelt med strekene på kartet.Nordpilen må peke nordover/oppover på kartet.
3. Ta kompasset vekk fra kartet og snu kompasset slik at kompassnåla ligger rett over den røde pila i kompasshuset. Prøv å holde kompasset så vannrett som mulig.Den veien marsjpila viser er den veien som du skal gå.

Misvisning
Når vi skal ta ut en kompasskurs så må vi ta hensyn til noe som heter misvisning. Jorda har et magnetfelt som dekker hele kloden og dette feltet har en nord- og sørpol. Nåla i kompasset peker alltid mot de magnetiske nordpolen og ikke den geografiske nordpolen. Det er forskjellen på den magnetiske og geografiske nordpolen som kalles misvisning.
Misvisningen varierer etter hvor i landet du befinner deg og kan være en 1-2 grader sør i Norge mens den kan være opptil 7-10 grader i finnmark.

På alle kart i M711-serien vises det klart og tydelig hvor stor misvisningen er og en grei fremgangsmåte på å vise oss hvordan vi tar hensyn til den når kompasskursen tas ut, på korte avstander sør i Norge har ikke misvisningen særlig betydning men jo lengre nord i landet en kommer jo større hensyn må en ta.

Til kart
Tilbake til friluftsliv

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner