Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Kart og kompass

kartet
Kartet viser oss terrenget sett ovenfra.På alle kart er det tegnet et rutenett som er helt nødvendig for å få en riktig angivelse av posisjon. Rutenettet refererer til jorden ved hjelp av bredde- og lengdegrader, og det kan være mer nøyaktig inndelt i UTM-nett.

Høydeforskjeller vises på kartet i form av høydekurver(de brune strekene),og ved hjelp av dem kan vi se noenlunde hvordan fjell, daler, koller o.l ser ut i virkeligheten. Jo tettere høydekurvene står sammen jo brattere er det og er det langt mellom dem er terrenget ganske slakt. Ekvidistansen forteller oss hvor mange høydemeter det er mellom høydekurvene, de varierer med kartene men de kan være fra 5,10,20 meter.

Kartet er også delt inn i en målestokk hvor 1:10000 er orienteringskart (svært nøyaktige),1.50000 og 1:75000 er turkart og 1:250000/1:400000 er oversiktskart eller bilkart. Det er viktig at kartene er relativt nye spesielt for de minste målestokkene hvor ting som hytter, broer,stier og hoggstfelt varierer. Men kartene blir som oftest ajourført med jevne mellomrom for å holde tritt med virkeligheten.

Elver og vann er merket med blått og skal du vade så gjelder det å være observant i forhold til smale partier,det er som oftest her strømmen er som striest. En strek over utløpet betyr at her er det en demning og er vannet regulert finner du gjerne høydeangivelser i parantes på vannet(900m-910m).

Grønne områder er skog. Fargen på kartet avgjør hvor tett den er fra mørkegrønn (tett skog) til lysegrønn (lett skog).
Veier, traktorveier og stier er vist som henholdsvis tykke, smale og stiplete sorte streker.

Til kompass
Tilbake til friluftsliv

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner