Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Mikroen, en venn i nøden

Mikrobølgeovnen er nok redningsplanken for mange av oss som er kommet i tidsklemma og det som verre er. Her kan vi redde oss unna matlagningen på noen få minutter og samtidig få velsmakende mat til å bli mett av. Og mikroen kan brukes til mer enn å bare koke opp tevann eller lage popcorn. Men selvfølgelig hvis man tar en tur i matdiskene i butikkene, så finner en ett godt utvalg i hurtig mikromat, og i en situasjon hvor en har dårlig tid er dette ett greit alternativ for den travle.

Men er mikromat sunt? Se Tilberedning av mat i mikrobølgeovner. Hvilke forholdsregler må en ta? Hvilken emballasje bør en bruke? Svaret på disse spørsmål kan dere lese lenger ned i artiklen. Men jeg skal her ta for meg noen enkle nybegynner tips for bruk av mikroen.

Oppvarming av vann
vann til te eller pulverkaffe er det ypperlig å varme i mikroen. Bruk en vanlig kopp og sett den på full styrke i ca 2 minutter. Vær forsiktig når den tas ut, kan være veldig varm. (For de som har vannkoker bruk heller den til dette. Jørn)

varme opp rester
Legg restene på en tallerken eller i en keramikkskål som tåler mikro. Bruker du tallerken, anbefaler jeg å dekke til med matpapir slik at det ikke spruter. Sett på nesten full styrke og følg med. Tar bare noen få minutter. Etter en stund kan det være lurt å røre rundt i maten litt.

Tine kjøtt og fisk
Mikroen er ypperlig til å tine opp fisk eller kjøtt. Bruk den såkalte tinefunksjonen, eller en innstilling på ca kvart styrke. Husk at maten ikke skal koke. Følg gjerne bruksanvisning. Når en tiner mat trengs det nesten like lang hviletid etterpå. Maten kan så tilberdes videre i mikroen elelr feks i en stekepanne.

Popcorn
Kjøp slike mikropop poser og legg de i mikroen med den siden som er markert med opp, oppover. Sett på full styrke og følg med. når det bare kommer ett popp hvert 1-2 sekund skrur du av varmen og lar posen ligge litt før den tas ut. Evt saltes før servering.

Mykne is
Dette er enkelt, men pass på siden isen fort blir veldig myk. Ha i skål og skru på, tar bare noen sekunder.

Bake poteter
Vask potetene godt. Stikk litt rundt poteten med en spiss kniv. Bak potetene i mikrobølgeovnen på full effekt i 6-8 minutter. Tiden varierer med potetens størrelse og styrken på mikrobølgeovnen. Skal du bake to poteter må du beregne litt lenger tid.

Ved koking av potetene legges de i litt vann i en skål som gjerne er tildekket.

Kilde: Knut Pettersen matoppskrift.no

Sikkerhetsregler for bruk av mikrobølgeovn

• Følg produsentens anvisninger for anbefalt bruk av ovnen
• Sørg for at maten blir gjennomvarm, og minimum 75°C
• Opptining og oppvarming bør foregå i to trinn

• Unngå overoppheting. Ikke varm vann eller væsker i mikrobølgeovnen i lang tid
• Spedbarnmat og drikke må røres i eller ristes og temperaturen kontrolleres før mating for å sikre at maten ikke er for varm
• Egg i skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere, også etter at mikrobølgevarmingen er avsluttet
• Bruk kun egnet emballasje
• Væsker må ikke oppvarmes i lukkede beholdere fordi disse kan eksplodere
• Hvis du varmer mat i plastikk eller papir beholdere, hold et øye med ovnen på grunn av faren for antenning
• Det er farlig for andre enn kompetent personale å utføre service eller reparasjon på ovnen, som innebærer at man fjerner dekselet som gir beskyttelse for eksponering av mikrobølger
• Bruk ikke ovnen dersom døren ikke kan lukkes ordentlig, den er bøyd eller ødelagt eller låsen er i ustand. Bruk aldri mikrobølgeovnen dersom du har grunn til å tro at den vil fortsette å stråle når døren står åpen
• For sikkerhets skyld bør du ikke stå helt inntil ovnen (eller la barn gjøre det), for lengre perioder mens ovnen står på
• La ikke barn bruke ovnen uten opplæring
• Dersom du oppdager røyk, skru av eller trekk ut stikkontakten og hold døren lukket slik at eventuelle flammer kveles
• Hold ovnen ren og fjern eventuelle matrester - en tilgriset ovn kan resultere i kortere levetid og kan også føre til farlige situasjoner
• Bruk kun termometre som er beregnet for bruk i mikrobølgeovn

Kilde: SNT


Egnet emballasje i mikroen

Det er viktig å bruke riktige beholdere/emballasje i mikrobølgeovnen. De må ikke være laget av materialer, som hindrer mikrobølgene i å varme opp maten. De må heller ikke avgi skadelige stoffer til maten. Materialer og gjenstander ment for kontakt med næringsmidler skal være merket av produsenten med et glass-/gaffelsymbol, en setning som inneholder formuleringen for næringsmidler eller en karakteriserende varebetegnelse. En viktig del av merkingen består i en angivelse av produktets begrensninger. Konferér også med ovnens bruksanvisning.

FØLGENDE MATERIALER KAN NORMALT BENYTTES I MIKROBØLGEOVN FORUTSATT AT DE ER MERKET FRA PRODUSENT:
• Varmebestandig glass, keramikk, porselen og stentøy.
• Polyetylentereftalat (PET). PET er ofte merket PET eller et ett-tall inne i en trekant.
• Plastbokser, stekeposer av PET og plastbelagte pappbokser belagt med PET inn mot næringsmiddelet
• Plastbeholdere, som er spesielt beregnet til bruk i mikrobølgeovn, kan være fremstilt av polypropylen;
o ev. merket med PP eller et fem-tall, eller high density polyethyen
o ev. merket med HDPE eller et to-tall.
o Beholdere av PP og HDPE bør kun anvendes til retter med lavt fett- og sukkerinnhold.
• Lave aluminiumsbakker kun i mikrobølgeovner produsert etter 1980, sjekk ovnens bruksanvisning
• Plastfilm, som er beregnet til mikrobølgeovn les merkingen på emballasjen
• Små stykker aluminiumsfolie kan brukes til f.eks. til å dekke til ben på fjærkre og halen på fisk for å unngå at de blir overkokt/-stekt. Det er viktig at aluminiumsfolien er minst to centimeter fra ovnsiden, ellers kan det dannes gnister som skader ovnen

FØLGENDE MATERIALER MÅ IKKE BRUKES I MIKROBØLGEOVN MED MINDRE DET ER SPESIFIKT ANGITT AV PRODUSENTEN:
• PVC både som film, begre, skåler etc. PVC-plast kan være merket med et tre-tall inne i et retursymbol
• Alminnelig husholdningsfilm
• Yoghurtbegre og lignende
• Melamin (et plastlignende materiale som benyttes blant annet i barneservise og speiderkrus) bør ikke brukes, da det sprekker ved høy temperatur
• Metaller, inkludert aluminium, kan ikke brukes i ovner produsert før 1980. Sjekk uansett ovnens bruksanvisning før metaller/metallfolier benyttes i ovnen

EKSEMPLER PÅ MATERIALER SOM ER MINDRE EGNET I MIKROBØLGEOVN:
• Keramikk er mindre egnet. De kan ha sugd til seg fuktighet ved vask, slik at de sprenges ved oppvarming.
• Bortsett fra bakepapir bør papir og papp ikke brukes i mikrobølgeovn. Kjøkkenruller og servietter er ofte framstilt av papir som ikke er beregnet for kontakt med mat, spesielt ikke ved høyere temperaturer. Avhengig av kvaliteten kan papiret avgi skadelige stoffer til maten. Hvis tørkeruller skal brukes må forbruker sikre seg at de er merket for kontakt med næringsmidler.

Kilde: SNT

Tilbake til gourmetmat

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner