Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Grillsikkerhet

Grillet mat betyr sol og sommer for de fleste nordmenn. Men med det er også varme, ild og mulighet for farlige situasjoner tilstede. For å unngå ulykker bør ute grillen sjekkes, skruer og ben strammes, utstyret ren gjøres og sikkerhetsrutinene legges på minne.

Weber har derfor laget en liten oversikt over de viktigste sikkerhetsreglene:

Generelle grillregler :
- plasser grillen minst 1,5 meter fra brennbart materiale
- unngå flagrende klær og store ermer under grillingen
- barn og husdyr må være under konstant oppsyn
- løft aldri en varm grill
- grillen skal stå vannrett
- len deg aldri over, eller ta med hendene direkte på en grill som er i bruk (varm)
- ute griller skal kun benyttes ute

Kull / brikett – grill :
- ikke bruk tennvæske på varmt kull. Lukk flasken godt og plasser den forsvarlig
- legg alltid kullet på toppen av kullristen, og ikke rett i bunnen av grillen
- varme elektriske startere bør håndteres og lagres med stor varsomhet
- ta lokket helt av grillen under opptenning og oppvarming av kullet/brikettene
- ikke benytt grillen når vinden er for sterk
- brennende kull slukkes ved å legge lokket på grillen, og stenge alle ventiler. Ikke bruk vann da dette vil skade porselensbelegget
- sjekk at det brukte kullet er kaldt før det kastes

Gassgrill:
- følg instruksjoner for regulatorkoplingen for din gassgrill
- sjekk for lekkasje i gasskoblingen eller tilstopping av brenner før bruk
- gass som lekker er svært farlig og kan resultere i brann eller eksplosjon
- dersom du lukter gass har du en lekkasje. Gjør da følgende:
1. Steng av gasstilførselen
2. Slukk eventuell åpen flamme
3. Åpne lokket
4. Hvis det fortsatt lukter gass; gå vekk fra grillen og ring øyeblikkelig din gassleverandør eller brannvesenet
- ikke bruk kull, briketter eller lavasteiner i en gassgrill
- ren gjør grillen grundig med jevne mellomrom (ikke utvid munningen på ventiler eller brennere
- en gassflaske med bulker eller rust kan være farlig og bør sjekkes av din gassforhandler
koble aldri fra gassregulatoren eller andre gasskoplinger mens grillen er i bruk
- oppbevar aldri en ekstra gassflaske nær en gassgrill

Kilde: Weber

Tilbake til grillmat

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner