Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

E-nummer oversikt

Merking av tilsetningsstoffer
Et felles merkesystem er i bruk i de fleste land. Det kreves at bruk av tilsetningsstoffene skal merkes på matvarenes emballasje. For å unngå bruk av lange, ofte svært kompliserte navn, er det utviklet et kodesystem. Koden består av et spesielt nummer for hvert enkelt stoff, brukt sammen med en "E". Bokstaven "E" stammer fra EUs kodesystem. Eddiksyre har for eksempel E 260 og sorbitol E420.

Foruten navn eller kodenummer skal tilsetningsstoffer deklareres med en klassebestemmelse (klassenavn) som viser funksjonen tilsetningsstoffet har i næringsmidlet f.eks. "søtstoff, aspartam" eller "konserveringsmiddel, E202". Merkebestemmelsene med bl a tillatte klassebetegnelser og deklarasjonsmåte for tilsetningsstoffer er gitt i forskrift av 21. desember 1993 nr 1385 om merking mv av næringsmidler.

Tilsetningsstoffer skal godkjennes
Det er bare tillatt å bruke tilsetningsstoffer som er godkjent av Statens næringsmiddeltilsyn (SNT). Alle andre tilsetningsstoffer er forbudt. Stoffene skal være helsemessig trygge samtidig som det skal være et klart teknologisk behov for å bruke dem i matvarer. En godkjenning gjelder bare for en gruppe næringsmidler eller en eller flere matvarer og oftest en bestemt mengde.

For produsenter, importører eller andre som yrkesmessig har med næringsmidler å gjøre, er informasjonen som gis nedenfor ikke tilstrekkelig. Fullstendige bestemmelser gis i forskrift av 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningstoffer til næringsmidler (med oppdaterte vedlegg), og fås ved henvendelse til de lokale næringsmiddeltilsyn. Forskriftene kan også bestilles fra SNT.

Grov klasseinndeling etter funksjon
Oversikt over tilsetningsstoffer som er tillatt i ett eller flere næringsmidler i Norge pr. 11. mars 1997 er gitt i etterfølgende liste. Tilsetningsstoffene er inndelt grovt etter funksjon. Tilsetningsstoffene kan også ha andre funksjoner enn oppgitt i listen. Listen inneholder tilsetningsstoffer som har fått endelig, eller midlertidige kodenummer.

Fargestoffer
E 100 Kurkumin
E 101 Riboflavin
E 101 Riboflavin-5'-fosfat
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolingult
E 110 Paraorange (Sunset Yellow FCF)
E 120 Karminer (kochenille, karminsyre)
E 122 Azorubin
E 123 Amarant
E 124 Nykockin (kochenillerød A, ponceau 4R)
E 127 Erytrosin
E 131 Patentblå V
E 132 Indigokarmin (indigotin 1)
E 133 Briljantblå FCF
E 140 Klorofyll
E 140 Klorofylliner
E 141 Klorofyll-kobber-kompleks
E 141 Klorofyllin-kobber-kompleks
E 150a Karamell
E 150c Karamell (ammoniakk prosess)
E 150d Karamell (ammoniakk-sulfitt prosess)
E 151 Brijantsvart PN
E 153 Vegetabilsk karbon
E 160a Karotener
E 160a Betakaroten
E 160b Annattoekstrakter (bixin norbixin)
E 160c Paprikaoleoresin (paprikaekstrakt)
E 160e Beta-apo-8´ karotenal (C30)
E 160f Beta-apo-8´ -karotensyre-etylester (C30)
E 161b Lutein
E 162 Rødbetfarge
E 163 Antocyaner
E 170 Kalsiumkarbonat
E 171 Titandioksid
E 172 Jernoksider og -hydroksider
E 173 Aluminium
E 174 Sølv
E 181 Tannin
Konserveringsmidler
E 200 Sorbinsyre
E 201 Natriumsorbat
E 202 Kaliumsorbat
E 203 Kalsiumsorbat
E 210 Benzosyre
E 211 Natriumbenzoat
E 212 Kaliumbenzoat
E 213 Kalsiumbenzoat
E 214 Etylparahydroksybenzoat
E 215 Natriumetylparahydroksybenzoat
E 216 Propylparahydroksybenzoat
E 217 Natriumropylparahydroksybenzoat
E 218 Metylparahydroksybenzoat
E 219 Natriummetylparahydroksybenzoat
E 220 Svoveldioksid (svovelsyrling)
E 221 Natriumsulfitt
E 222 Natriumhydrogensulfitt (natriumbisulfitt)
E 223 Natriumdisulfitt (natriumpyrosulfitt)
E 224 Kaliumdisulfitt (kaliumpyrosulfitt)
E 225 Kalsiumdisulfitt (kalsiumpyrosulfitt)
E 226 Kalsiumsulfitt
E 227 Kalsiumhydrogensulfitt
E 235 Natamycin (pimancin)
E 242 Dimetyldikarbonat
E 250 Natriumnitritt
E 251 Natriumnitrat
E 252 Kaliumnitrat
E 260 Eddiksyre
E 261 Kaliumacetat
E 262 Natriumacetat
E 262 Natriumhydrogenacetat
E 263 Kalsiumacetat
E 270 Melkesyre
E 280 Propionsyre
E 281 Natriumpropionat
E 282 Kalsiumpropionat
E 283 Kaliumpropionat
E 284 Borsyre
E 290 Karbondioksid
Fortykningsmidler
E 400 Alginsyre
E 401 Natriumalginat
E 402 Kaliumalginat
E 403 Ammoniumalginat
E 404 Kalsiumalginat
E 405 Propylenglykolalginat
E 406 Agar
E 407 Karragenan
E 410 Johannesbrødkjernemel
E 412 Guarkjernemel
E 413 Tragant
E 414 Gummi arabicum
E 415 Xantangummi
E 417 Tarakjernemel
E 418 Gellan gummi
E 420 Sorbitol
E 420 Sorbitolsirup
E 421 Mannitol
E 422 Glyserol
E 431 Polyoksyetylen (40) stearat
E 432 Polyoksyetylen (20) sorbitanmonolaurat
E 433 Polyoksyetylen (20) sorbitanmonooleat
E 434 Polyoksyetylen (20) sorbitanmonopalmitat
E 435 Polyoksyetylen (20) sorbitanmonostearat
E 436 Polyoksyetylen (20) sorbitantristearat
E 440 Pektin
E 440 Amidert pe
Antioksidanter
E 296 Eplesyre
E 300 Askorbinsyre
E 301 Natriumaskorbat
E 304 Askorbylpalmitat
E 304 Askorbylstearat
E 306 Tokoferoler
E 307 Alfa-tokoferoler (a-tokoeroler)
E 310 Propylgallat
E 311 Oktylgallat
E 312 Dodecylgallat
E 313 Etylgallat
E 320 Butylhydroksyanisol (BHA)
E 321 Butylhydroksytoluen (BHT)
E 322 Lecitin
E 325 Natriumlaktat
E 326 Kaliumlaktat
E 327 Kalsiumlaktat
E 330 Sitronsyre
E 331 Mononatriumsitrat
E 331 Dinatriumsitrat
E 331 Trinatriumsitrat
E 332 Monokaliumsitrat
E 332 Trikaliumsitrat
E 333 Monokalsiumsitrat
E 333 Dikalsiumsitrat
E 333 Trikalsiumsitrat
Surhetsregulerende midler
E 334 Vinsyre
E 335 Mononatriumtartrat
E 335 Dinatriumtartrat
E 336 Monokaliumtartrat
E 336 Dikaliumtartrat
E 337 Natriumkaliumtartrat
E 338 Fosforsyre
E 339 Mononatriumfosfat
E 339 Dinatriumfosfat
E 339 Trinatriumfosfat
E 340 Monokaliumfosfat
E 340 Dikaliumfosfat
E 340 Trikaliumfosfat
E 341 Monokalsiumfosfat
E 341 Dikalsiumfosfat
E 341 Trikalsiumfosfat
E 342 Monoammoniumfosfat
E 342 Diammoniumfosfat
E 350 Natriummalat
E 350 Natriumhydrogenmalat
E 351 Kaliummalat
E 352 Kalsiummalat
E 352 Kalsiumhydrogenmalat
E 354 Kalsiumtartrat
 

Kilde: STANTENS NÆRINGSMIDDELTILSYN

Tilbake til gourmetmat

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner