Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Med fjellsko eller ski i naturen

Med fjellsko eller ski kan du:
ferdes fritt i utmark, sommer som vinter annet det er på stig/veg, i oppkjørte skiløyper eller du går dine eigne veger. Om vinteren kan du også ferdas på frossen eller snødekt åker og eng.
Du kan stoppe og raste der du ønsker i utmark, men legg ikke rasten inntil hus og hytte der det bur folk, og vis nødvendig omsyn til andre som raster.

Du kan også tenne opp bål når du er på tur, men ikke i eller i nærleiken av skogsmark i tida 15.4. til 15.9. Ikke skadd tre når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Dersom du lager bål i strandkanten - ikke legg båtplassen rett på svaberg slik at berget sprekk opp.

Ferdes og raster du i utmark, husk :
• at du ikke tek snarveger over innmark, gjennom tun eller andre private tomter
• å respektere ferdselsregler i frilufts- og naturvern- område av omsyn til slitasje og sårbare område for dyr og planter
• at du ikke uroer dyre- og fugleliv, spesielt ikke i yngle- og hekketida
• at du ikke skader planteliv, særlig ikke sårbare arter
• å nytte etablerte raste- og båtplasser, og være ekstra varsam med eld
• å respektere andre brukere sine behov for avstand og å ha det stilt rundt seg
• at du ikke sett opp telt inntil hus eller hytte der det bur folk (minst 150 m avstand)
• at du ikke uroer husdyr på beite
• å respektere nærings- og brukarinteresser, Vær nøye med å rydde rasteplassen når du dreg. Avfall tek du med, ingenting skal ligge att!

Prøv turistinformasjonen eller kommunen om du treng opplysinger om lokale tilhøve. Informasjon om friluftsliv aktiviteter kan du få hos Friluftslivets Fellesorganisasjon på tlf nr : 66 90 01 46

Tilbake til friluftsliv

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner