Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Allemannsretten

”I Norge har det til alle tider, for alle mennesker, vært lov å bruke naturen fritt og høste av det naturen kan gi. I friluftsloven (Lov om friluftsliv av 1957) er det skrevet om denne retten. Allemannsretten gir oss lov til å gjøre mye i den delen av naturen som er utmark (ikke dyrket mark, beite eller plantefelt), men setter også opp regler for der vi må ta hensyn. For å bevare retten til å ferdes fritt er det nødvendig at alle følger reglene.

Dette er lov:
· Ferdes til fots i skog og mark og i båt langs kysten og på innsjøer hele året.
· Gå over dyrket mark når denne er frosset eller snødekt fra 15 oktober til 29 april.
· Plukke bær, blomster og sopp. Plukke nøtter som spises på stedet.
· Telte i to døgn på den samme plassen, 150 m eller mer fra hus eller hytte.
· Bade og svømme i sjø og vann.
· Vandre og sykle på stier og veier. Husk bare å lukke igjen grinder og porter etter deg.
· Tenne bål i vinterhalvåret.
· Barn under 16 år får gratis fiskekort i ferskvann med noen begrensninger og fisker fritt med sportsfiskeredskap i sjøen.
· Du kan kjøre på og parkere bilen langs privat vei med mindre eier har forbudt det.

Dette er ikke lov:
· Legge igjen søppel i naturen.
· Skjære i, bryte greiner av eller skade friske planter og trær som vokser.
· Gå over eller oppholde deg i innmark om sommeren. Gjør strandhugg på områder hvor du ikke fortrenger andre og respekter ”den private sone” rundt hus og hytter.
· Bruk ikke private brygger uten eierens tillatelse. Fortøyingsbolter kan brukes i utmark i kortere tid når de ikke brukes av eieren.
· Tenne bål i skogsområder i sommerhalvåret (15.april-15.september) og direkte på bart fjell.
· Forstyrre dyr og fugler, inkludert reir og unger. Ta fugleegg fra fuglereir.
· Skjære eller brekke i friske planter og trær.
· I områder som er vernet etter naturvernloven kan det være bestemmelser som begrenser eller forbyr ferdsel eller høsting av hensyn til plante- og dyrelivet.

(”Høsting”, Naturvettene 1998) Direktoratet for naturforvaltning har laget en samling med brosjyrer i lommeformat som presenterer allemannsretten på en hendig og enkel måte. Brosjyren får du på turinformasjonen til DNT og kan også bestilles gratis på salgsvarer@turistforeningen.no Du finner mer informasjon på www.dirnat.no.

Sporløs ferdsel
Ved ferdsel i natur gjelder prinsippet om sporløst ferdsel. Om vi er på tur i skogen, ved sjøen eller på fjellet må vi alltid forlate stedet mest mulig uberørt. Å rydde opp er en fin aktivitet for fellesskapet. Alle kan engasjere seg på sitt nivå og bidra med det de kan. På denne måten vil også de som kommer etter oss oppleve gleden av å møte den uberørte frie naturen. Dette innebærer at vi river ned det vi eventuelt har bygget, legger steinene fra bålplassen tilbake, og selvsagt tar søpla med i sekken når vi går. Kanskje må vi også rydde opp etter andre. Da blir det hyggelig å komme tilbake!

Tilbake til friluftsliv

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner