Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

Gourmetklubben mat og venners normer og regler

Ved å være medlem i gourmetklubben ønsker vi å fremme mat og drikke Kulturen, ved å tilegne oss kunnskap, ved selv å delta på planleggingen og tilberedningen av menyene og rettene som skal lages, bidra til at god mat og drikke nytes i de rette omgivelser, både inne, på tur, ute i naturen og det å fremheve vennskapet mellom gode venner.

Gourmetklubben består av en Stifter / President, en finansansvarlig, ordensansvalig, drikkeansvalig og medlemmer. De av Gourmetklubbens medlemmer som ikke innehar noen av disse vervene kan gis titler eller verv avhengig av formål og nytte.

Presidenten regnes som enerådende sjef. Han har ansvaret for at middagene blir gjennomført i best mulig forstand og i henhold til reglene. Ordensansvalig har ansvaret for å gjøre oppmerksom på når reglene brytes.

Finansansvarlig har ansvaret for at utlegg til middager og andre utlegg blir innkrevd. Han har også regnskapsansvar og opplysningsplikt om den finansielle situasjonen overfor de andre medlemmene.

Utgifter til å finansiere middagen / turer o.s.v deles likt mellom medlemmene.

En årskontigent pålydende 500 kr gis til Gourmetklubbens fond ved inngangen av vært nytt år. Finansansvarlig underretter Gourmetklubbens medlemmer om den økonomiske status ved hver møte.

Drikkeansvalig har ansvar for at det blir kjøpt inn egnet drikke på de kvelder som dette er avtalt.

Gourmetklubben skal fremme mat og drikke kulturen.

Gourmetklubben skal fremme den kulinariske historie. (tilegne kunnskap om dette.)

Alle skal selv delta ved planleggelsen av menyer (mat og drikke.) og tilberedelsen av disse.

En Gourmetaften gjennomføres hos det medlemmet som har anledning til å arrangere Gourmetaften hjemme hos seg den gitte dato.

På en Gourmetaften stiller alle medlemmer pent antrukket.

Ved tilstedninger der det skal spises eller drikkes skal det fremkomme mat og drikke sitater eller annen hyllest til dette som sang, dikt o,l.

Tilberedelsen av mat skal skje både inne og ut i naturen, sommer og vinter.

Lage gourmetklubbens tema kvelder som: vin, øl, ost og mat fra…? kvelder.

Gourmetklubben kan på enkelte tilstedninger og turer invitere gjester.

Gourmetklubben skal en gang i året arrangere Gourmetaften for spesielt inviterte gjester.

Dra på turer, både på hytte, telt og under åpen himmel turer.

Gourmetklubben kan ved forespørsel tilby sin kunnskap til andre.

Fotoansvarlig er alle gourmetklubbens medlemmer, ansvar for at alle enten ligner seg selv eller tar seg pent ut på de bilder som er påkrevet å ta under hvert middag/tur arrangement. Bilder tatt på arrangementer skal publisering på gourmetklubbens internettsider.

For at et nytt medlem skal godkjennes kreves det et enstemmig ja fra samtlige medlemmene av Gourmetklubben.

Et nytt medlem av Gourmetklubben må sverge ed til Gourmetklubbens formål og være seg bevisst på de offer som kreves for å etterleve dens normer og regler.

Alle som blir medlem i gourmetklubben binder seg til å være dens regler tro og være med på dens aktiviteter både inne og ute i naturen.

Gourmetklubben

Tilbake til Gourmetklubben

| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner