Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
Dette er en side om Gourmetklubben, mat, drikke, livsnytelse og friluftsliv.
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden | Gjestebok |

TaxfreeTollkvoter

Hva har du lov til å ta med inn i Norge?

Fra 1. juli 2014 ble det en endring i de toll- og avgiftsfrie kvotene:
Hvis du ikke benytter tobakkskvoten kan du ha med seg 1,5 liter øl, rusbrus eller vin ekstra. Det er kun anledning til å bytte hele tobakkskvoten med alkohol. Alkoholkvoten kan ikke byttes i tobakk.

Eksempler på avgiftsfrie kvoter
Eksempel uten tobakk:
1 liter brennevin, 3 liter vin (4 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33).
Eksempel uten tobakk:
4,5 liter vin (6 flasker) og 2 liter øl (6 x 0,33).
Eksempel uten tobakk:
6,5 liter øl (19 x 0,33)

Eksempel med tobakk
1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)
+ 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

Eksempel med tobakk
3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (6 x 0,33)
+ 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.
Eksempel med tobakk
5 liter øl (15 x 0,33)
+ 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus), og 200 blad sigarettpapir.

Inn til Norge:

Alkoholholdige drikkevarer
*1 liter sprit (drikk med alkoholdstyrke mellom 22-60%)
1,5 liter vin - 2 flasker (drikk med alkoholdstyrke mellom 2,5-22%)
2 liter øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. fra 2,5 til 4,7 %

*3 liter vin - 4 flasker (drikk med alkoholdstyrke mellom 2,5-22%)
2 liter øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. fra 2,5 til 4,7 %

*5 liter øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. fra 2,5 til 4,7 %

Tobakksvarer
*200 sigaretter eller sigarillos.

*250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir.

Aldersgrenser
For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år.
For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.
For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år.

Fortolling av større mengder alkohol og tobakksvarer enn kvoten

Forenklet fortolling
I tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten kan du fortolle de mengder og til de satser som gjengis i tabellen nedenfor. Aldersgrensen for å foreta slik fortolling er den samme som for innførsel av toll- og avgiftsfri kvote. Ønsker du å importere større mengder enn dette, må du kontakte Sosial- og helsedirektoratet.

Vare Mengde Sats
Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent
Til sammen inntil 27 liter 20 kr pr liter 7 kr pr 0,33 l
Drikk med alkoholstyrke over 4,7 og under 15 volumprosent 55 kr pr liter 40 kr pr 1/1 flaske
Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent 105 kr pr liter 75 kr pr 1/1 flaske
Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent Inntil 4 liter 300 kr pr liter 215 kr pr 1/1 flaske
Røyketobakk Til sammen Inntil 500 gram 270 kr pr 100 gram
Snus og skråtobakk 110 kr pr 100 gram
Sigarer og sigarillos 270 kr pr 100 gram
Sigaretter Inntil 400 stk 270 kr pr 100 stk
Sigarettpapir og – hylser 5 kr pr 100 blad/hylser
| Hjem | Om Gourmetklubben | Gourmet mat | Drikke | Friluftsliv | Ting og tang | Linker | kontaktsiden| Toppen |
Copyright 2014 by Gourmetklubben Mat og venner